Trang chủ Tags Pwc

Tag: pwc

PwC: Việt Nam tiếp tục là quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu

Báo cáo “Kinh doanh xuyên lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2019-2020” vừa được PwC công bố cho biết, trong số các nhà lãnh đạo doanh...

Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam năm 2017 của PWC

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế xin giới thiệu Báo cáo Kinh doanh tại Việt Nam năm 2017 của PriceWaterhouseCooper (Doing Business with Viet Nam 2017), tổng quan...