Trang chủ Tags OECD

Tag: OECD

Kinh tế toàn cầu suy yếu cần sự hợp tác của chính phủ các nước

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) đã công bố báo cáo về kinh tế toàn cầu. Trong báo cáo, OECD nhận định...