Trang chủ Tags Miễn thuế nhập khẩu vào Anh

Tag: miễn thuế nhập khẩu vào Anh

88% hàng nhập khẩu vào Anh được miễn thuế trong trường hợp không có thỏa thuận Brexit

Phía Anh cho biết, theo quy trình rà soát đặc biệt mới, họ có thể thay đổi chế độ thuế quan từ ngày đầu Brexit nếu cần, nhằm tìm cách...