Trang chủ Tags Kinh tế châu Á

Tag: kinh tế châu Á

Kinh tế chia sẻ – cần một chính sách phát triển phù hợp

Theo ông Godofredo Ramizo Jr, nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại trường Đại học Oxford, mặc dù kinh tế chia sẻ đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng...