Trang chủ Tags Hàng hải

Tag: hàng hải

Thương mại thế giới ngày càng bị chi phối bởi yếu tố sức mạnh hàng hải

Kể từ năm 2017, thương mại thế giới đã trải qua thời kỳ giảm tốc - thường được viện dẫn là do các biện pháp bảo hộ của chính quyền...