Trang chủ Tags GDP Trung Quốc 2019

Tag: GDP Trung Quốc 2019

GDP của Trung Quốc năm 2019 đạt từ 6%-6,5%

Ngày 11/01/2019, tại Hội nghị kinh tế vĩ mô Trung Quốc hướng tới phát triển kinh tế chất lượng cao do Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Quốc,...

Các tổ chức dự đoán GDP Trung Quốc năm 2019 đạt 6,1%

Thời gian qua, nhiều tổ chức nhận định rằng các tín hiệu tích cực của kinh tế Trung Quốc trong Quý 4 năm 2019 tăng lên, nhiều chỉ số kinh...