Trang chủ Tags đấu giá thí điểm hạn ngạch đường

Tag: đấu giá thí điểm hạn ngạch đường

Thông tư 16/2019/TT-BCT về đấu giá thí điểm hạn ngạch khẩu đường 2019

Ngày 19/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Theo đó, lượng đường (mã...