Trang chủ Tags Cơ chế một cửa

Tag: cơ chế một cửa

Vai trò giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở Việt Nam

1. Nhận thức chung về cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính Cơ chế “một cửa” có nghĩa là trong quá trình giải quyết thủ tục hành...