Trang chủ Tags Bẫy thu nhập trung bình

Tag: bẫy thu nhập trung bình

Thái Lan và bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình

Từ những năm 1970 đến những năm 2000, kinh tế Thái Lan được Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng có mức thu nhập trung bình thấp và nước này...

Thoát bẫy thu nhập trung bình trong 10 năm tới và xa hơn nữa

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Thế giới vừa phối hợp với Tổ Tư vấn Kinh...