Trang chủ Tags Bangladesh ứng dụng CNTT vào thu mua

Tag: Bangladesh ứng dụng CNTT vào thu mua

Bangladesh sử dụng ứng dụng điện thoại để thu mua lương thực

Hôm 27/12/2019, phát biểu khai mạc tại chương trình thu gom lúa gạo vụ mùa Aman (thu hoạch tháng 11-12), Bộ trưởng Lương thực Sadhan Chandra Majumder cho biết Chính...