Trang chủ Tags Bangladesh điều chỉnh dự án do Trung Quốc tài trợ

Tag: Bangladesh điều chỉnh dự án do Trung Quốc tài trợ

Chính phủ Bangladesh rút lại ba dự án do Trung Quốc tài trợ

Chính phủ Bangladesh sẽ triển khai ba dự án với nguồn tài trợ khác, thay vì từ Trung Quốc như dự kiến ban đầu. Quyết định trên được đưa ra...