Trang chủ Tags áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Tag: áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi quy định áp dụng thuế suất thông thường

Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg...