Trang chủ Tags Algeria thông qua Luật Tài chính mới

Tag: Algeria thông qua Luật Tài chính mới

Algeria thông qua Luật Tài chính 2020

Tổng thống Algeria, ông Abdelkader Bensalah vừa ký ban hành Luật Tài chính 2020 sau khi Quốc hội nước này đã thông qua trước đó với đa số phiếu tán...