Tác động của Covid-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu

203

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả bài nghiên cứu (tiếng Anh) của Standard chartered về tác động của Covid-19 đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chi tiết xin xem tại đây:Covid-19 Impact on global supply chains