Sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc không phải là nguyên nhân chính đối với tăng trưởng toàn cầu

18

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.