Sử dụng vốn FDI của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định

18
ảnh minh hoạ

Ngày 13/08/2019, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, 7 tháng đầu năm 2019 thu hút FDI của Trung Quốc có 4 đặc điểm chính sau:

(i) FDI sử dụng thực tế tiếp tục tăng trưởng ổn định: 7 tháng đầu năm 2019, có 24.050 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mới được thành lập tại Trung Quốc, FDI sử dụng thực tế đạt 533,14 tỷ NDT, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

(ii) Ngành chế tạo kỹ thuật cao và ngành dịch vụ kỹ thuật cao vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao: 7 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn thực tế sử dụng trong ngành chế tạo đạt 154,8 tỷ NDT, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái; nguồn vốn thực tế sử dụng trong ngành dịch vụ đạt 371,57 tỷ NDT, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái; nguồn vốn thực tế sử dụng trong ngành kỹ thuật cao tăng 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái; nguồn vốn thực tế sử dụng trong ngành chế tạo kỹ thuật cao đạt 59 tỷ NDT, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

(iii) Khu vực miền Đông, miền Trung, miền Tây Trung Quốc, khu thí điểm tự do thương mại hầu hết tăng trưởng: khu vực miền Đông thực tế sử dụng FDI đạt 457,1 tỷ NDT, tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái; khu vực miền Trung sử dụng FDI đạt 36,09 tỷ NDT, tăng 3,5%; khu vực miền Tây sử dụng FDI đạt 39,94 tỷ NDT, tăng 25,2%. Khu thí điểm tự do thương mại sử dụng FDI đạt 75,47 tỷ NDT, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

(iv) Các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư chủ yếu tại Trung Quốc vẫn duy trì xu thế tăng. Đức tăng 72,4%, Hàn Quốc tăng 72,4%, Nhật Bản tăng 69,7%, Hà Lan tăng 14,3%; Liên minh châu Âu (EU) tăng 18,3%.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)