Sử dụng thực tế vốn nước ngoài của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng cao

20
ảnh minh họa

Ngày 11/7/2019, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố sử dụng thực tế vốn nước ngoài của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2019 là 478,33 tỷ NDT, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 6, có hơn 20 nghìn doanh nghiệp có vốn nước ngoài được thành lập mới tại Trung Quốc.

Đầu tư vốn nước ngoài tăng tốc tập trung vào ngành công nghệ cao. Trong nửa đầu năm, tỷ lệ sử dụng thực tế vốn nước ngoài trong ngành công nghệ cao tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 28,8%. Sử dụng thực tế vốn nước ngoài trong sản xuất công nghệ cao là 50,28 tỷ NDT, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sử dụng thực tế vốn nước ngoài trong ngành sản xuất dược phẩm, sản xuất điện tử và thiết bị truyền thông tăng lần lượt 12,8% và 25%. Sử dụng thực tế vốn nước ngoài trong ngành dịch vụ công nghệ cao là 87,56 tỷ NDT, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch vụ thông tin, dịch vụ nghiên cứu và phát triển, dịch vụ chuyển đổi thành tựu khoa học tăng lần lượt 68,1%, 77,7% và 62,7%.

Thu hút đầu tư nước ngoài tại khu vực phía Tây và Khu thí điểm mậu dịch tự do cũng đạt mức tăng trưởng nhanh. Trong đó, sử dụng thực tế vốn nước ngoài ở khu vực phía Tây là 34,96 tỷ NDT, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sử dụng thực tế vốn nước ngoài ở khu vực thí điểm mậu dịch tự do tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)