Số liệu xuất nhập khẩu của Trung Quốc tháng 1/2019

74

Số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố trong ngày 14/2 cho thấy, tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại của Trung Quốc trong tháng 01/2019 đạt hơn 395,9 tỷ USD, tăng 4%. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1 đạt  217,5 tỷ USD, tăng 9,1%, và nhập khẩu đạt hơn 178,4 tỷ USD, giảm 1,5%.

Xuất khẩu vào các thị trường chủ yếu như Liên minh EU, Nhật Bản, ASEAN tăng; giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc với các quốc gia dọc tuyến “Vành đai và Con đường” tăng hơn tổng thể tỷ lệ chung.

Tổng giá trị giao dịch thương mại Trung-Mỹ trong tháng 01/2019 đạt hơn 46,6 tỷ USD, chiếm 11.6% tổng giá trị ngoại thương của Trung Quốc trong tháng. Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 1 đạt hơn 37,2 tỷ USD, tăng 1.9%, và nhập khẩu từ Mỹ là hơn 9,4 tỷ USD, giảm 38,6%; thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 1 là hơn 27,8 tỷ USD, tăng 31,2%.

Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc (Theo Nhật báo Kinh tế Trung Quốc, Mạng Nhà Quan sát)