Sản lượng xuất khẩu của Bangladesh sụt giảm

45

Theo số liệu của Cục Xúc tiến Xuất khẩu (EPB), trong tháng 01 năm tài chính (7/2019- 6/2020), sản lượng xuất khẩu của Bangladesh liên tục sụt giảm, trong đó các ngành hàng chủ lực gồm may mặc, đồ da và da ghi nhận giảm 5,21% so với cùng kỳ, chỉ đạt 22,92 tỷ USD (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 01/2020). Mặc dù trước đó trong tháng 12/2019 đã có xu hướng phục hồi, tuy nhiên vào tháng 01/2020 chỉ đạt được 3,61 tỷ USD – giảm 1,7% so với cùng kỳ.

Các mặt hàng đồ may mặc chiếm hơn 80% giá trị xuất khẩu, giảm 5,71% so với cùng kỳ xuống còn 19 tỷ USD trong thời gian tháng từ 7/2019 đến tháng 01/2020, trong đó hàng dệt kim giảm 5,13% xuống còn 9,6 tỷ USD, hàng dệt may giảm 6,29% xuống 9,44 tỷ USD. Công suất sản xuất hàng may mặc của Bangladesh chưa được sử dụng triệt để, do vậy nhiều nhà xuất khẩu, đặc biệt là các nhà xuất khẩu lớn, đang giảm giá hàng may mặc để duy trì hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận từ giá trị xuất khẩu hàng dệt may mà Bangladesh thu được không đáng kể. Nguồn ngân sách đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm hạn chế khiến nước này không đủ khả năng gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị sản phẩm.

Tình trạng tương tự xảy ra với các ngành hàng da và đồ da khi các nước nhập khẩu ban hành chính sách mới đề cao tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh đó, xu hướng thời trang toàn cầu thay đổi nhanh chóng tác động không nhỏ đến nhu cầu mua sắm sử dụng sản phẩm da, thay vào đó, nhu cầu cho các sản phẩm từ sợi tổng hợp ngày càng tăng lên. Từ tháng 7/2019 đến tháng 01/2020, giá trị xuất khẩu đồ da và da giảm 10,78% so với cùng kỳ xuống còn 559 triệu USD. Ngành công nghiệp da có khả năng chịu thêm nhiều tổn thất do ảnh hưởng của dịch virus Corona vì Bangladesh phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. Một kịch bản khác có thể xảy ra là Bangladesh sẽ đảm nhận một số đơn hàng của các nước chuyển sang thay thế vị trí của Trung Quốc. Các mặt hàng thủy sản đông lạnh, bao gồm cả tôm xuất khẩu cũng sụt giảm. Điểm sáng duy nhất trong xuất khẩu tại Bangladesh là gia tăng sản lượng xuất khẩu đay, hàng đay, nông sản và rau củ./.

(ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh)