Quyết định đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hoá trong EVFTA

5

Ngày 24/7/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định 1949/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 về việc đính chính thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định EVFTA.

Chi tiết xin xem tại đây: 1_QĐ-BCT_2020_1949 Quy tắc xuất sứ hàng trong EVFTA