Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng xuất, nhập khẩu

6

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các thành viên toàn văn Quyết định 431/QĐ-TTg Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng xuất, nhập khẩu.

Thông tin chi tiết xem tại đây: quyet-dinh-431-qd-ttg-de-an-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-voi-hang-xuat-nhap-khau