Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

38

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi đến các độc giả nội dung Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 2020 cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Chi tiết xin xem tại đây: quyet-dinh-13-2020-qd-ttg-2020-co-che-khuyen-khich-phat-trien-dien-mat-troi