Quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu

6

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/2/2020 sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.

Chi tiết xin xem tại đây: thong-tu-05-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-03-2018-ve-kiem-tra-an-toan-ky-thuat-o-to-nhap-khau