Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

8

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Theo đó, Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu tại Thông tư này thay thế Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BCT. Danh mục mới bổ sung thêm 05 loại phế liệu so với Danh mục cũ, cụ thể:

  • Thứ nhất, tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn (mã hàng 3919).
  • Thứ hai, tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác (mã hàng 3920).
  • Thứ ba, tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic (mã hàng 3921)…

Bên cạnh đó, nguyên tắc sử dụng Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu như sau: Trường hợp chỉ liệt kê mã 2 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc Chương này đều được áp dụng; Trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng; Trường hợp mã 3919, 3920, 3921, 3923.21, 3923.29 thuộc Danh mục này chỉ áp dụng đối với hàng hóa đã qua sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư 27/2019/TT-BCT tại đây: thong-tu-27-2019