Quy định mức vốn pháp định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

70

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2019/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn giữ nguyên như quy định cũ, cụ thể: Ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách là 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng hợp tác xã là 3.000 tỷ đồng; Công ty tài chính là 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD.

Đặc biệt, bổ sung mức vốn pháp định của tổ chức tài chính vi mô là 05 tỷ đồng. Ngoài ra, mức vốn pháp định của Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn là 0,5 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường, liên xã, liên xã phường, liên phường là 1 tỷ đồng (quy định cũ chỉ là 0,1 tỷ đồng).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem chi tiết Nghị định 86/2019/NĐ-CP tại đây: nghi-dinh-86-2019