Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng…

286
Ảnh minh họa

Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, các thương nhân, cá nhân, tổ chức được cấp Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp với thời hạn là không quá 12 tháng.

Giấy phép được cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép theo mẫu số 05/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Nếu từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc tiếp nhận và trả kết quả là Giấy phép được thực hiện tại Bộ phận một cửa Văn phòng Cục Trồng trọt tại Hà Nội.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu theo Mẫu số 01/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

– Tờ khai kỹ thuật theo Mẫu số 02/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư tại đây: Thông tư 43/TT-BNNPTNT