Quy định mới của Trung Quốc về quản lý vốn của các công ty đa quốc gia

12

Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc vừa chính thức công bố “Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vốn tập trung xuyên biên giới của các công ty đa quốc gia”. Theo giới thiệu của Cơ quan này, mục tiêu của quy định mới là nhằm giúp chính phủ Trung Quốc tăng cường cải cách việc quản lý vận hành kinh doanh vốn tập trung của các công ty đa quốc gia, thúc đẩy tự do hóa, thuận tiện hóa mậu dịch và đầu tư xuyên biên giới, phục vụ tốt hơn nền kinh tế thực. Do đó, Cục Quản lý Ngoại hối đã tiến hành sửa đổi bản “Quy định quản lý vận hành kinh doanh vốn ngoại hối tập trung của các công ty đa quốc gia” đã được ban hành từ năm 2015. Quy định mới đã hủy bỏ điều khoản về hạn chế số lượng ngân hàng liên doanh không vượt quá 3 ngân hàng, hủy bỏ điều khoản phải làm rõ số nợ nước ngoài trước khi nộp hồ sơ kinh doanh, đồng thời còn cho phép việc sử dụng các phương pháp điện tử hóa để thu thập thông tin liên quan.

Tin từ ĐSQVN tại Trung quốc (theo Nhân dân Nhật báo – 19/3)