Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành “Phương án tổng thể Khu mới Lâm Cảng của Khu thí điểm mậu dịch tự do Thượng Hải”

57
(Xinhua)

Ngày 06/8/2019, Nhật báo Kinh tế Trung Quốc đăng tin, Quốc Vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Phương án tổng thể Khu mới Lâm Cảng của Khu thí điểm mậu dịch tự do Thượng Hải”. Theo đó phạm vi quy hoạch của Khu mới Lâm Cảng bao gồm phía nam sông Đại Trị, phía đông cảng Kim Hối và đảo Tiểu Dương Sơn, phía nam sân bay quốc tế Phổ Đông.

Phương án đề ra, đến năm 2025, Khu mới Lâm Cảng sẽ xây dựng hệ thống cơ chế tự do hóa, thuận tiện hóa đầu tư và thương mại tương đối hoàn thiện, tính sáng tạo và tính cạnh tranh của khu vực được tăng cường rõ rệt, thực lực và tổng lượng kinh tế tăng trưởng mạnh; đến năm 2035, xây dựng thành khu chức năng kinh tế đặc biệt có sức ảnh hưởng, sức cạnh tranh quốc tế, trở thành nền tảng quan trọng cho việc hội nhập sâu và toàn cầu hóa kinh tế của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Khu mới Lâm Cảng sẽ thực hiện một hệ thống quản lý tài chính xuyên biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu và thanh toán tiền. Đơn giản hóa hơn nữa quá trình xử lý kinh doanh bằng nhân dân tệ xuyên biên giới cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tạo điều kiện cho các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Nghiên cứu và thực hiện thí điểm chức năng nhất thể hóa nội tệ và ngoại tệ trong các tài khoản thương mại tự do, nghiên cứu việc tự do ra vào và tự do trao đổi của dòng vốn trong Khu mới.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)