Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ kỷ niệm 40 năm Cải cách mở cửa Trung Quốc

35

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.