Nợ nước ngoài của Bangladesh trong năm tài khoá 2020-2021 sẽ tăng lên đến khoảng 51,8 tỷ USD

10

Nợ nước ngoài của Bangladesh trong năm tài khoá 2020-2021 sẽ tăng lên đến 4.400 tỷ taka, tương đương khoảng 51,8 tỷ USD, do việc tăng vay ngắn hạn và nhận đầu tư vào các dự án phát triển. Nợ nước ngoài trong năm tài khoá 2019-2020 là 3.700 tỷ taka (khoảng 43,5 tỷ USD).

Theo Tuyên bố chính sách trung hạn trong giai đoạn 2020-2022 của Bộ Tài chính, khoảng 680,2 tỷ taka (khoảng 8 tỷ USD) sẽ được thêm vào danh mục nợ nước ngoài năm tài khoá 2020-2021 kể từ tháng 01/7/2020. Trong năm tài khoá hiện tại 2019-2020, 471,8 tỷ taka (khoảng 5,6 tỷ USD) đã được dự báo sẽ được đưa vào danh mục nợ quốc gia. Tuy nhiên, Quan chức của Cục Quan hệ Kinh tế cho rằng mức tăng nợ nước ngoài này vẫn chấp nhận được. Tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP là vào khoảng 13%, chưa vượt mức báo động là 50%. Theo Ngân hàng Trung ương Bangladesh, khả năng trả nợ nước ngoài của quốc gia đã tăng trong những năm gần đây (1,1 tỷ USD năm tài khoá 2016-2017; 1,4 tỷ USD năm tài khoá 2017-2018; và 1,59 tỷ USD năm tài khoá  2018-2019).

Ngoài ra, nhiều dự án của các cơ quan Chính phủ đã được cho vay bảo lãnh bởi Chính phủ. Tổng giá trị bảo lãnh và bảo lãnh đối ứng vào tháng 6/2019 là 522,25 tỷ taka  (khoảng 6,1 tỷ USD), trong đó ngành năng lượng chiếm 71,1% nợ tiềm tàng. Giáo sư kinh tế Anu Muhammad, Đại học Jahangirnagar cho biết nhiều dự án có thể trở thành các khoản nợ quốc gia, trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện Rampal do Bangladesh và Ấn Độ phối hợp triển khai với tổng giá trị gần 2 tỷ USD vay từ Nga. Ông nhận xét các dự án này chỉ phục vụ cho mục đích chính trị.

Ngoài việc trả nợ gốc hàng năm, Bangladesh còn phải đối mặt với tình trạng luồng tiền ra nước ngoài hàng năm vào khoảng 5 tỷ USD và chịu mất vốn khoảng 7,4 tỷ USD trung bình trong 11 năm (tính đến 2015). Các chuyên gia nhấn mạnh việc mất vốn có thể liên quan đến việc các khoản nợ xấu tăng quá 1.000 tỷ taka (khoảng 11,8 tỷ USD) trong lĩnh vực ngân hàng. Mặc dù Nguyên Chuyên gia trưởng về kinh tế của Văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Dhaka cho rằng Bangladesh đã hưởng lợi từ việc luồng tiền ra nước ngoài nhờ việc tận dụng dịch vụ của Ấn Độ và Sri Lanka trong ngành sản xuất đang tăng trưởng, song, tình trạng mất vốn thì không mang đến bất kỳ lợi ích nào.

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Báo cáo ổn định tài chính năm 2018 của Ngân hàng Trung ương có nêu rõ tình trạng nợ nước ngoài ngắn hạn có chiều hướng tăng, ở mức 4,5% GDP vào năm 2017-2018 trong khi chỉ ở mức 1,3% GDP vào năm 2011-2012./.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh