Những điểm khác trong biến động đồng NDT so với trước đây

29
ảnh minh hoạ

Ngày 9/8, Thời báo tài chính Trung Quốc cho biết ông Mã Quân, ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu tài chính quốc gia Trường Đại học Thanh Hoa, cho rằng biến động tỷ giá đồng NDT lần này có 5 điểm khác so với biến động tỷ giá đồng NDT vào ngày 11/8/2015 (khi đó đồng NDT mất giá gần 2%):

(i) Từ đầu năm đến nay, chỉ số đồng USD dao động trong khoảng 97 điểm, chỉ số tỷ giá hối đoái có hiệu lực của đồng NDT cũng duy trì trong khoảng 116 điểm, vẫn chưa bị áp lực mất giá quá nhiều. Trong năm 2015, trước khi tỷ giá đồng NDT thay đổi vào ngày 11/8/2015, đồng NDT tăng giá nhiều so với đồng USD. Từ năm 2011-2015, giá trị đồng USD tăng 26%, việc liên tục tăng giá khiến cho đồng NDT bị áp lực mất giá khá lớn, bởi vậy dễ xuất hiện tình trạng đồng NDT liên tục mất giá và nguồn vốn bị chảy ra bên ngoài.

(ii) Mấy năm gần đây, biên độ dao động của tỷ giá hối đoái đồng NDT được tăng lên rõ rệt, năng lực của thị trường thích ứng với dao động tỷ giá hối đoái cũng tăng lên. Tỷ lệ dao động đồng NDT đã tiếp cận được gần tỷ lệ dao động của tỷ giá các quốc gia phát triển trên thế giới. Bởi vậy cho dù trong thời gian ngắn sắp tới đồng NDT có dao động thêm nữa thì về cơ  bản cũng không dẫn tới hoang mang. Trong khi đó, trước khi tỷ giá hối đoái đồng NDT giảm giá mạnh vào 11/8/2015, đồng NDT trong thời gian dài đã tự tăng giá. Đối với các nhà đầu tư nhỏ chưa có kinh nghiệm để thích ứng với đồng NDT mất giá, thì khi đồng NDT bị mất giá tương đối lớn, họ có xu hướng hoang mang.

(iii) Trước năm 2015, nguồn vốn chảy vào Trung Quốc tương đối nhiều, nhưng khi tỷ giá hối đoái thay đổi, nguồn vốn chảy ra bên ngoài lại tăng mạnh. Tình huống này trong 03 năm qua đã được thay đổi rõ rệt.

(iv) So với năm 2015, nguồn vốn của doanh nghiệp và người dân Trung Quốc tương đối cân bằng, nhu cầu tăng mức điều chỉnh hạn chế hơn. Cuối năm 2014, doanh nghiệp và người dân Trung Quốc có tài sản ở nước ngoài đạt  2.500 tỷ USD, nợ nước ngoài là 4.800 tỷ USD, nợ dòng là 2.300 tỷ USD. Cuối năm 2018, doanh nghiệp và người dân Trung Quốc có tài sản ở nước ngoài tăng đến 4.200 tỷ USD, nợ nước ngoài là 5.200 tỷ USD, nợ ròng là 1.000 tỷ USD, giảm 1.300 tỷ USD. Mấy năm gần đây, doanh nghiệp và người dân đã chủ động điều chỉnh cơ cấu nợ, tăng giữ ngoại tệ, nên khi tỷ giá đồng NDT biến động cũng không tác động lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và người dân.

(v) Hiện thị trường cổ phiếu của Trung Quốc tương đối bình ổn, không phải là nguyên nhân dẫn đến mất giá đồng NDT. Trong khi đó, trước khi có những biến động về tỷ giá đồng NDT hồi 11/8/2015, thị trường cổ phiếu của Trung Quốc giảm mạnh. Chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 24%, từ 5.166 điểm (12/6/2015) còn 3.928 điểm (10/8/2015).

Ông Mã Quân cho rằng mấy năm gần đây, vấn đề cung cầu thị trường ngoại hối của Trung Quốc về cơ bản cân bằng. Nguồn vốn của người dân đã dần được đa dạng hóa, biên độ dao động của đồng NDT đã tăng rõ rệt, những yếu tố dẫn đến giảm giá hoặc tăng giá đồng NDT đều không lớn. So với hơn 03 năm trước, tỷ giá đồng NDT của Trung Quốc hiện nay về cơ bản được duy trì ổn định.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)