Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói về vòng đàm phán cấp cao thương mại Trung-Mỹ lần thứ 12

27
ảnh minh hoạ

Ngày 31/7 tại Băng Cốc, trong cuộc gặp gỡ phóng viên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thái Lan, khi được hỏi về vòng đàm phán cấp cao thương mại Trung-Mỹ lần thứ 12, Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói: Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành đàm phán thương mại trong hai ngày, triển khai nhận thức chung của nguyên thủ hai nước đạt được tại Osaka, cũng như đáp ứng sự chờ đợi của cộng đồng quốc tế. Đàm phán lần này đã diễn ra thẳng thắn, hiệu quả cao và có tính xây dựng, là sự khởi đầu cho tiến trình mới, tạo ra bước quan trọng. Ông cho biết, tin tưởng rằng chỉ cần hai bên, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thật sự, tiến hành đàm phán bình đẳng, chiếu cố tốt tới sự quan tâm hợp lý của nhau, thì cuối cùng có thể đạt được hiệp định cùng có lợi, cùng thắng. Điều này không chỉ phù hợp lợi ích hai nước Trung-Mỹ, mà còn phù hợp với lợi ích chung của các nước.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng việc khởi động đàm phán thương mại Trung-Mỹ lại một lần nữa chứng minh dù giữa hai nước tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, thậm chí mâu thuẫn sâu sắc, hai bên vẫn cần nhau, nên ngồi lại với nhau để trao đổi, cùng tìm giải pháp để giải quyết thỏa đáng vấn đề. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thấy giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ không chỉ tồn tại vấn đề, mà hai bên cũng có rất nhiều điểm hợp tác. Ngày 01/8, tôi và ngài Ngoại trưởng Mỹ có kế hoạch gặp mặt, đây sẽ lại là cơ hội quan trọng để tiến hành tiếp xúc trao đổi. Hy vọng hai bên, trên tinh thần thẳng thắn và mang tính xây dựng, đi sâu trao đổi ý kiến toàn diện, vừa xử lý thỏa đáng những bất đồng, tích cực xem xét hợp tác, cùng nỗ lực xây dựng quan hệ Trung-Mỹ trên cơ sở phối hợp, ổn định, hợp tác.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)