Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 về cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế

222

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 v chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây: nghi-quyet-20-nq-cp-2020-che-do-cap-giay-phep-xuat-khau-doi-voi-khau-trang-y-te