Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

7

Ban Quản trị Trang NGKT trực tuyến xin gửi tới các độc giả toàn văn Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

Chi tiết xin xem tại đây: nghi-dinh-40-2020-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong