Nghị định 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

1019

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này bao gồm các điều khoản về Quy hoạch, thành lập cụm công nghiệp, Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, Đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển và Quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

Toàn văn Nghị định, xin xem tại đường link dưới đây.

68-2017-ND-CP