Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

9

Ban Quản trị Trang NGTK trực tuyến xin gửi tới các bạn đọc toàn văn Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 8/4/2020.

Chi tiết xin xem tại đây: NĐ 41