Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

219
Ban Quản trị trang NGKT trực tuyến trân trọng gửi tới Quý độc giả toàn văn Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây: nghi-dinh-22-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-139-2016-nd-cp-ve-le-phi-mon-bai