Ngành du lịch và lữ hành chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19

9

Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới dự đoán đại dịch Covid-19 sẽ làm mất đi 100,8 triệu việc làm trong ngành du lịch và lữ hành trong năm 2020, tương đương với 31% việc làm trong ngành này trong năm 2019, trong khi tổng thu nhập toàn cầu của ngành này dự đoán sụt giảm 2,7 nghìn tỷ đô la.

Du lịch và lữ hành đóng vai trò quan trọng đối với các nền kinh tế tại nhiều khu vực, đóng góp khoảng 10,3% kinh tế toàn cầu với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kinh tế toàn cầu nói chung (3,5% so với 2,5%). Trong năm 2019 có 330 triệu việc làm trong lĩnh vực lữ hành và du lịch, tương đương với 1/10 việc làm trên toàn cầu (Châu Á 179,7 triệu; Châu Âu 37,1 triệu; Châu Mỹ 45,4 triệu; Châu Phi 24,6 triệu, Trung Đông 6,7 triệu). Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 cho thấy thực tế mới: Việc đi lại và du lịch sẽ tiếp tục bị cắt giảm cho tới khi có một loại vắc-xin hiệu quả đối với Covid-19. Thời điểm lạc quan mà các công ty dược phẩm và các nhà nghiên cứu đưa ra là năm 2021, và đây cũng được hiểu là thời điểm mà ngành du lịch và lữ hành có thể trở lại đóng góp đầy đủ và tạo động lực cho nền kinh tế thế giới./.

(Theo Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Giơ-ne-vơ).