Ngành công nghiệp chế tạo sẽ góp phần đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu của Bangladesh

7

Ngày 10/02, phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ thương mại hàng công nghiệp nhẹ chế tạo, Cố vấn Thủ tướng về công nghiệp và đầu tư, ngài Salman F Rahman cho rằng điểm yếu lớn nhất của Bangladesh là phụ thuộc quá nhiều vào ngành công nghiệp may mặc và cần đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu trong đó ngành công nghiệp nhẹ chế tạo đóng vai trò then chốt. Ngành công nghiệp này chỉ chiếm 2,2% GDP của Bangladesh, tuy nhiên vẫn gặp tình trạng thiếu vốn, công nghệ, lao động có kỹ năng và cơ sở hạ tầng.

Phát triển ngành công nghiệp này còn phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ, hợp tác công tư, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu – phát triển và nâng cao kỹ năng nghề. Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp chế tạo cho biết máy móc nhập khẩu chỉ phải chịu 1% thuế nhập khẩu và 0% thuế GTGT. Trong trường hợp cùng loại máy móc nhưng nếu được sản xuất trong nước sẽ phải chịu 15% thuế GTGT từ tháng 7/2020. Hiệp hội đang yêu cầu dỡ bỏ việc đánh thuế GTGT đối với mặt hàng máy móc.

Ngoài ra, nhằm mục đích đào tạo kỹ năng cho công nhân hiệu quả, Bangladesh cần thay đổi nhận thức về nền giáo dục trọng bằng cấp và loại bỏ định kiến đối với đào tạo nghề. Hiện nay, 47% sinh viên tốt nghiệp đại học tại Bangladesh bị thất nghiệp, vì vậy, cần chuyển sang hướng đào tạo kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai./.

(ĐSQ Việt Nam tại Bangladesh)