Ngân hàng Trung Quốc chuẩn bị phát hành bộ tiền Nhân dân tệ mới

159
ảnh minh hoạ

Ngân hàng Trung Quốc thông báo chuẩn bị phát hành bộ tiền Nhân dân tệ mới vào ngày 30/8/2019. Bộ tiền mới sẽ gồm các đồng tiền giấy có mệnh giá 50NDT, 20NDT, 10NDT và 1NDT, cũng như đồng 1 NDT và đồng 5 hào bằng tiền xu. Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Đồng Nhân dân tệ mới bằng giấy sẽ có cải tiến tốt hơn về độ bền và cấu trúc bề mặt cùng độ màu sắc so với tiền cũ.

Trước các câu hỏi quan ngại về tình trạng lạm phát khi có thêm nguồn tiền mặt trong thị trường, Ngân hàng Trung Quốc khẳng định toàn bộ tiền mới chỉ dùng để thay thế đồng tiền giấy cũ mà không làm tăng thêm lượng tiềng mặt lưu thông, không tạo ra ảnh hướng xâu hay tình trạng lạm phát.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng khẳng định trong những năm gần đây mặc du tốc độ phát triển của loại hình chi tiêu phi tiền mặt tại Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh, nhưng do các yếu tố, như: thói quen, điều kiện địa lý tại các vùng sâu, vùng xa, điều kiện sinh hoạt của một số nhóm người đặc biệ trong xã hội, do đó tiền mặt vẫn được sử dụng bình thường và cấm các trường hợp từ chối người dùng chi trả bằng tiền mặt.

(ĐSQVN tại Trung Quốc)