Ngân hàng Thế giới phát hành Báo cáo ngắn về kinh tế Trung Quốc

35
(REUTERS/Thomas Peter)

Ngày 19/12/2019, Ngân hàng Thế giới phát hành “Báo cáo ngắn về kinh tế Trung Quốc: Rủi ro theo chu kỳ và nhiệm vụ quan trọng của cải cách kết cấu”. Báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 6,1% trong năm 2019.

Báo cáo cho rằng kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì sự bền bỉ với sự hỗ trợ của việc thu nhập khả dụng thực tế tăng trưởng mạnh mẽ, trạng thái chính sách tương đối nới lỏng đã giúp làm giảm bớt một số tác động và các yêu tố bên ngoài khác.

Tuy nhiên, kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Rủi ro bên ngoài mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt chủ yếu đến từ các nền kinh tế lớn, đặc biệt là suy thoái kinh tế ở một số nước châu Âu đã vượt quá mong muốn, thương mại và đầu tư toàn cầu suy yếu.

Chịu tác động bởi các nhân tố bên trong và bên ngoài, Ngân hàng thế giới dự đoán, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 5,9% năm 2020 và 5,8% năm 2021.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)