Mỹ trừng phạt các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lao động của Bắc Triều Tiên 

4

Ngày 14/1, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một tập đoàn thương mại của Bắc Triều Tiên và một cơ sở lưu trú của Triều Tiên đặt tại Trung Quốc là Tập đoàn Thương mại Nam Gang (NTC) và cơ sở Beijing Sukbakso do liên quan đến việc Chính phủ Bắc Triều Tiên tiếp tục cung cấp lao động bất hợp pháp đến các thị trường nước ngoài nhằm tạo ra nguồn thu bất hợp pháp từ bên ngoài trái với các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo sắc lệnh hành pháp 13722 và Đạo luật thúc đẩy chính sách và các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên năm 2016, OFAC xác định NTC đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, thúc đẩy và chịu trách nhiệm đối với việc xuất khẩu công nhân từ Triều Tiên bao gồm xuất khẩu để tạo ra nguồn thu quan trọng cho Chính phủ và Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Trong năm 2018, NTC duy trì lao động tại nhiều nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Nigeria và nhiều nước ở Trung Đông. NTC có liên quan đến việc xuất khẩu lao động và xử lý vấn đề visa, hộ chiếu, việc đi lại và làm việc ngoài nước. Những người này sau đó sẽ chuyển các nguồn tài chính trở lại Bắc Triều Tiên và một số trong đó sẽ được chuyển trực tiếp đến Chính phủ Bắc Triều Tiên.

Cũng theo sắc lệnh hành pháp 13722, Beijing Sukbakso bị xác định là đã hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ về công nghệ và tài chính cho NTC. Cơ sở này đã xử lý một phần của việc di chuyển và hậu cần cho các nhân sự làm việc tại nước ngoài của NTC. Cơ sở này cũng hỗ trợ việc xuất khẩu và hồi hương cho các công nhân Bắc Triều Tiên cũng như chuyển tiền của các công nhân này về lại trong nước.

Theo quyết định của Bộ Tài chính thì tất cả tài sản và lợi ích tài sản của các thực thể này tại Mỹ hoặc được sở hữu và quản lý bởi những người Mỹ thì sẽ bị phong tỏa và báo cáo đến OFAC. Những người tham gia vào các giao dịch nhất định với những người bị chỉ định hôm nay cũng có thể bị áp đặt trừng phạt. Bất kỳ thể chế tài chính nước ngoài nào mà hỗ trợ một giao dịch quan trọng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng cho bất kỳ cá nhân nào bị chỉ định ngày hôm nay đều có thể chịu sự trừng phạt thứ cấp của Mỹ./.

(Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ)