Mỹ đưa Ấn Độ ra khỏi danh sách theo dõi thao túng tiền tệ, vẫn giữ lại Trung Quốc và Nhật Bản

16

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.