Mỹ áp dụng mức thuế 25% đối với một số hàng Trung Quốc

13

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) gần đây thông báo, Mỹ áp dụng lại mức thuế 25% đối với 22 mặt hàng của Trung Quốc trong gói thuế trị giá 34 tỷ USD kể từ ngày 25/3/2020.

Từ ngày 06/07/2018, Mỹ đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ USD hàng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 25/3/2019, USTR thông báo tạm thời miễn thuế đối với một số mặt hàng Trung Quốc trong gói 34 tỷ USD trong thời gian 01 năm và trước khi hết hạn 01 năm, Mỹ cập nhật danh sách gia hạn miễn thuế và tiếp tục áp thuế. Theo thông báo mới nhất của USTR, Mỹ sẽ gia hạn miễn thuế thêm 01 năm đối với 11 mặt hàng và tiếp tục áp thuế 25% đối với 22 mặt hàng của Trung Quốc từ ngày 25/03/2020, gồm máy bơm li tâm chìm, thiết kế nén cho tâm áp, máy biến thế điện, v.v.

Khi Mỹ áp dụng gói thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ USD hàng từ Trung Quốc ngày 06/07/2018. Trung Quốc cũng đã đáp trả bằng cách áp dụng gói thuế quan nhập khẩu 25% tương tự lên 34 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ./.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)