Kinh tế Hải Phòng tháng 11 đạt được nhiều thành tựu

1
(ảnh minh hoạ)

Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 11/2019 ước tăng 0,53% so với tháng trước và tăng 23,26% so với cùng kỳ. Dự tính 11 tháng/2019, IIP đạt mức tăng 24,16% so với cùng kỳ. Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 25,10%, đóng góp 21,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,23%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 1,61%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,89%, đóng góp 0,16 điểm phần trăm mức tăng chung.Trong 52 nhóm ngành kinh tế cấp 4 có 36 ngành có chỉ số PTSX công nghiệp tăng, trong đó: ngành sản xuất mô tô, xe máy điện là ngành có mức tăng cao nhất, tăng 473,45%; tiếp theo sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện với mức tăng 292,8%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 68,26%…

Có 16 ngành kinh tế cấp 4 giảm, trong đó: ngành sản xuất đồ chơi giảm 57,03%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng giảm 33,71%; sản xuất thuốc, hóa dược giảm 22,27%; sản xuất bia giảm 16,81%…

Tính đến trung tuần tháng 11 sản xuất vụ mùa đang trong giai đoạn thu hoạch rộ trên tất cả diện tích các loại cây trồng. Diện tích lúa vụ mùa đã thu hoạch đạt 32,3 nghìn ha, bằng 100% diện tích gieo cấy và bằng 92,17% so vụ mùa năm 2018; diện tích cây hàng năm khác đã thu hoạch đạt 5,4 nghìn ha, bằng 107,43% so với vụ mùa năm 2018. Nhóm cây lương thực, bên cạnh cây lúa năng suất cây ngô và cây khoai lang vẫn giữ được sự ổn định: khoai lang ước đạt 100,75 tạ/ha, bằng 100,6% so với vụ mùa năm trước; ngô ước đạt 51,61 tạ/ha, bằng 100,43%. Sản lượng cây ngô ước đạt 1.184,5 tấn, giảm 19 tấn; cây khoai lang ước đạt 592,1 tấn, giảm 60,4 tấn so với vụ mùa năm 2018. Ước tính thời điểm 01/11/2019, tổng đàn trâu toàn thành hiện có đạt 4.756 con, giảm 7,65% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò đạt 11.540 con, giảm 9,37%. Hiện nay chăn nuôi gia cầm toàn thành hiện phát triển khá mạnh với tổng đàn ước đạt 9,3 triệu con, tăng 13,29% so với cùng kỳ năm trước; trong đó đàn gà đạt 7,2 triệu con, tăng 11,23%. Đàn gia cầm tăng cao là do nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm, bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi đã dẫn đến sự chuyển đổi đối tượng nuôi từ nuôi lợn sang gia cầm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2019 ước đạt 11.752,3 tỷ đồng, tăng 2,08% so với tháng trước và tăng 14,15% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 120.574,2 tỷ đồng, tăng 14,67% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 năm 2019 ước đạt 9.066,1 tỷ đồng, tăng 1,77% so với tháng trước, tăng 16,05% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 93.818,8 tỷ đồng, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm trước./.

(thongkehaiphong.gov.vn)