Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 7,6 tỷ USD trong quý 1

47

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 3/2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu quý 1/2017 đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số đó, so với cùng kỳ năm 2016 giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 13,5%; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,6%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 12,4%.

Nhiều ngành hàng có sự gia tăng mạnh cả về sản lượng và giá trị như cao su, chè, gỗ, thủy sản… Một số ngành hàng mặc dù giảm về sản lượng song có giá trị tăng cao như cà phê, hạt điều…

Gia tăng mạnh nhất đó là ngành hàng cao su, tăng đến 90,6% về giá trị trong khi sản lượng chỉ tăng khoảng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3/2017 đạt 65.000 tấn với giá trị đạt 138 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 249.000 tấn và 510 triệu USD.

Đặc biệt, vẫn duy trì đà giảm từ đầu năm tới nay, ngành hàng lúa gạo tiếp tục có sự sụt giảm mạnh cả về sản lượng cũng như giá trị. Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3/2017 ước đạt 542.000 tấn với giá trị đạt 251 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,28 triệu tấn và 566 triệu USD, giảm 18,1% về khối lượng và giảm 17,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016./

Thanh Tâm (Vietnam+)