Hy Lạp kết thúc chương trình cứu trợ tài chính trong năm 2018

458

Theo một báo cáo gần đây của Chính phủ Hy Lạp, ngân sách năm 2018 của Hy Lạp đã được Quốc hội Hy Lạp thông qua tối 19/12, đánh dấu việc Hy Lạp sẽ kết thúc chương trình cứu trợ tài chính vào tháng 8/2018 và tăng trưởng kinh tế dần ổn định.

Theo hãng tin AMNA của Hy Lạp, các con số dự báo về kinh tế Hy Lạp năm 2018 đã củng cố thêm nhận định này. Thặng dư ngân sách trong năm 2018 được dự báo sẽ đạt 3,82% GDP, cao hơn so với mục tiêu đề ra là 3,5%. Năm 2017, thặng dư ngân sách đạt 2,44%, trong khi mục tiêu đề ra là 1,75%.

Nền kinh tế Hy Lạp được dự báo sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2018 so với 1,6% trong năm 2017. Trong năm 2018, GDP sẽ đạt 184 tỷ euro (năm 2017 là 178 tỷ euro). Tỷ lệ thất nghiệp năm 2018 sẽ là 18,4% so với 19,9% của năm 2017. Tổng thu ngân sách dự kiến 2018 đạt 54,244 tỷ euro, năm 2017 là 57,265 tỷ euro; chi ngân sách năm 2018 là 55,188 tỷ eurom năm 2017 là 57,265 tỷ euro.

Bộ Tài chính Hy Lạp đang xem xét kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ ngay khi kết thúc việc đánh giá gói cứu trợ thứ ba vào tháng 1 năm sau, và sẽ phát hành thêm trái phiếu sau khi gói cứu trợ kết thúc vào tháng 8/2018./.