Trang chủ Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển và xử lý khủng hoảng thị trường bất động sản

Bất động sản là một trong những lĩnh vực quan trọng tạo động lực tăng trưởng kinh tế và có khả năng lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế quan...

Viết chủ đề (topic) mới trong Diễn đàn (Forums)

Bài viết này hướng dẫn cách viết chủ đề mới trong Diễn đàn dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn tạo ra chủ đề mới giới hạn chỉ...

Viết chủ đề (topic) mới trong CMS WordPress

Nếu bạn muốn tạo chủ đề mới chỉ dành cho thành viên trong Diễn đàn (Forum) bắt buộc phải tạo chủ đề này trong CMS Worpdress để sử dụng chức...

Công cụ biên tập nội dung – phần 2

Phần 2 này giới thiệu chi tiết về các chức năng & cách sử dụng của phần Công cụ biên tập (Tools) Để sử dụng trọn vẹn các chức năng biên...

Công cụ biên tập nội dung – phần 1

Đây là công cụ biên tập nội dung mạnh mẽ trong CMS Wordpress. Công cụ này có các chức năng tương đồng với Microsoft Word. Phần biên tập nội dung...

Xóa bài viết

Để xóa bài viết đã xuất bản, ta có hai trường hợp như sau: Trường hợp 1. Xóa bài trong CMS Wordpress (WP Admin) Truy cập vào CMS Wordpress, chọn Tab Bài...

Sửa bài viết

Để sửa bài viết, các bạn có thể sử dụng một trong ba cách sau đây: Cách 1. Sửa bài viết đang đọc Click vào menu trên menu Admin (màu đen, trên cùng). Menu...

Viết bài mới

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách thêm bài viết mới, cách lựa chọn danh mục của bài viết & cách xuất bản nội dung. Bước 1. Truy cập vào mục...

FAQ

Đây là nội dung được giới hạn cho ban điều hành Website. Để xem được nội dung, bạn phải có đủ các điều kiện sau: Có tài khoản phân quyền...

Bài 12. Tab Cài đặt (Settings)

Tab Cài đặt (Settings) có chức năng thiết lập các cài đặt cho hệ thống. Tùy chức năng của mỗi người được phân quyền, họ sẽ nhìn thấy những chức...

Bài 11. Tab Công cụ (Tools)

Tab Công cụ (Tools) là nơi tập hợp các công cụ thực hiện các chức năng cụ thể đối với Website. Những công cụ này có thể tích hợp trong...

Bài 10. Tab Thành viên (Users)

Tab này quản lý Thành viên trong hệ thống. Mục này chỉ dành cho Ban Quản trị: Tất cả người dùng (All Users) Thêm mới (Add New) Hồ sơ của...

Bài 9. Tab Replies (phản hồi ý kiến)

Tab này có 2 chức năng: All Replies: Danh sách các ý kiến cần phản hồi New Reply: Tạo mới nội dung phản hồi. Chức năng này chỉ dành cho Ban...

Bài 8. Tab Chủ đề (Topics)

Mục này có 3 phần chính: All Topics: Tất cả các chủ đề đã tạo trong Forums New Topic: Tạo chủ đề mới Topic Tags: Quản lý các chủ đề...

Bài 7. Tab Diễn đàn (Forums)

Mục Diễn đàn (Forums) quản lý các Forum & thêm mới các forum, danh mục forum. Có hai phần chính: All Forums: Danh sách tất cả các forum. New Forum: Thêm...

Bài 6. Tab Contact Forms

Có hai chức năng chính: Contact Forms: Quản lý các form trong hệ thống. Tạo Form mới: Tạo mới một form tùy biến với các thuộc tính. 1. Contact Forms Tổng hợp...

Bài 5. Tab Phản hồi (Comments)

Mục này để kiểm duyệt bình luận trên những bài viết cho phép bình luận. Việc kiểm duyệt này sẽ tránh cho rất nhiều rủi ro cho website khi mà...

Bài 2. Tab Bài viết (Posts)

Mục Bài viết (Post) là nơi bạn tạo bài viết mới & chỉnh sửa biên tập các bài viết đã tạo ra. Mục này có 4 phần chính: Tất cả bài viết...

XEM NHIỀU

Xóa bài viết

Viết bài mới

FAQ