Hội thảo: “Tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh 2018- Áp lực từ quy mô kinh tế lớn và hướng tới phát triển bền vững”

7

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.