Hội nghị công tác Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc năm 2020

19
Ảnh minh họa

Từ ngày 02-03/01 đã diễn ra Hội nghị công tác Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc năm 2020 tại Bắc Kinh, Hội nghị đưa ra 7 nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2020, gồm:

1. Duy trì sự linh hoạt và phù hợp của chính sách tiền tệ thận trọng;

2. Kiên quyết đánh thắng trận chiến công kiên phòng ngừa và hóa giải các rủi ro tài chính lớn;

3. Tăng cường cải cách cơ cấu theo hướng trọng cung về hỗ trợ tài chính với trọng điểm là giảm bớt vấn đề huy động vốn khó, huy động vốn đắt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

4. Đẩy nhanh hoàn thiện khung quản lý vĩ mô;

5. Tăng cường cải cách và mở của tài chính;

6. Đẩy nhanh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tài chính;

7. Nâng cao toàn diện trình độ dịch vụ tài chính và quản lý tài chính.

(Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc)